Projects

«Борбордук Азиянын бийик тоолуу аймактарында климаттык өзгөрүүгө ыңгайлашуу үчүн экосистемалык мамиле»
  • Ишке ашыруу мезгили: 2015 - 2020
  • География: Ат-Башы району, Нарын облусу, Сокулук району, Чүй облусу, Кыргыз Республикасы
«Кыргызстандын тоолуу аймактарындагы экологиялык билим берүү жана жарандык илим»
  • Ишке ашыруу мезгили: 2015 - 2018
  • География: Нарын облусу, Кыргыз Республикасы