Projects

«Кыргызстандын жайыт жана айдоо жерлериндеги көмүртектин курамын баалоо»
 • Ишке ашыруу мезгили: 2018 - 2019
 • География: Баткен, Ошя, Жалал-Абад жана Нарын облустары, Кыргыз Республикасы
«КР токой экосистемаларын интерацияланган башкаруу»
 • Ишке ашыруу мезгили: 2018 - 2018
 • География: Чүй, Ысык-Көл, Нарын, Талас, Ош, Жалал-Абад облустары, Кыргыз Республикасы
«Жайыттарды жана жапайы жаныбарларды интеграцияланган башкаруу аркылуу биомаданий мурастарды кайра жаратуу»
 • Ишке ашыруу мезгили: 2018 - 2019
 • География: Ат-Башы району, Нарын облусу, Кыргыз Республикасы
«Экологиялык билим берүү жана агартуу» компоненти
 • Ишке ашыруу мезгили: 2018 - 2020
 • География: Нарын, Жалал-Абад облустары, Кыргыз Республикасы
Натыйжалуу жана экологиялык таза жылытуучу мештер боюнча пилоттук долбоор
 • Ишке ашыруу мезгили: 2016 - 2020
 • География: Нарын, Ош, Жалал-Абад жана Чүй облустары, Кыргыз Республикасы
«Табигый ресурстарды натыйжалуу башкаруу аркылуу Кыргызстан менен Тажикстанда туруктуулукту чыңдоо»
 • Ишке ашыруу мезгили: 2016 - 2020
 • География: Баткен, Ош, Жалал-Абад жана Нарын облустары, Кыргыз Республикасы
«Кыргыз жайыт комитеттеринин пайдалануусу үчүн GRI ыкмасынын негизинде жайыттарды башкаруу пландарын иштеп чыгуу»
 • Ишке ашыруу мезгили: 2016 - 2018
 • География: Нарын, Чүй, Ош, Жалал-Абад облусу, Кыргыз Республикасы
«КР БУУнун Чөлгө айланууга каршы Конвенциясынын маалыматтык борборун түзүү»
 • Ишке ашыруу мезгили: 2016 - 2020
 • География: Чүй жана Нарын облустары, Кыргыз Республикасы
КР тоолуу аймактарында көпүрөлөрдү куруу жана реабилитациялоо
 • Ишке ашыруу мезгили: 2016 - 2020
 • География: Нарын, Талас, Ысык-Көл, Жалал-Абад, Баткен облустары, Кыргыз Республикасы, Тоолуу-Бадахшан автоном облусу, Тажикстан Республикасы
«Кыргызстан менен Тажикстандагы суу жана жайыт ресурстары үчүн чыр-чатактарды кыскартуу»
 • Ишке ашыруу мезгили: 2015 - 2016
 • География: Баткен, Ош, Жалал-Абад жана Нарын облустары, Кыргыз Республикасы