Басылмалар

ТОЮТ ӨНДҮРҮҮ ЖАНА ТОЮТ ӨСҮМДҮКТӨРҮНҮН ҮРӨНЧҮЛҮГҮ БОЮНЧА КОЛДОНМО

Руководство по производству кормов и семян кормовых культур

Айыл чарба малдарын натыйжалуу тоюттандыруу

Кадамдык нускамасы

Мал жаюунун жайыттарга тийгизген таасири

Пошаговая инструкция ротационного использования пастбищ

По методике "ответного индекса выпаса" (ОИВ)

Брошюра «Что мы должны знать об управлении пастбищами?

Каталог пастбищных растений Кыргызстана

Каталог доминантных пастбищных растения юга Кыргызстана

Управление пастбищами

План использования пастбищ