Projects

Натыйжалуу жана экологиялык жактан таза жылытуу чечимдери
  • Ишке ашыруу мезгили: 2021 - 2022
  • География: Кыргыз Республикасы
Натыйжалуу жана экологиялык таза жылытуучу мештер боюнча пилоттук долбоор
  • Ишке ашыруу мезгили: 2016 - 2020
  • География: Нарын, Ош, Жалал-Абад жана Чүй облустары, Кыргыз Республикасы