Публикации

Үйүнүз жылуу жана жайлуу болсун!

Кадамдык нускамасы

Мал жаюунун жайыттарга тийгизген таасири

Пошаговая инструкция ротационного использования пастбищ

По методике "ответного индекса выпаса" (ОИВ)

Образование для устойчивого развития и сохранения биоразнообразия

Методическое пособие для учителей биологии и географии старших классов общеобразовательных школ

Туруктуу өнүгүү жана биоартүрдүүлүктү сактоо үчүн билим берүү

Жалпы билим берүүчү мектептердин жогорку класстарынын биология жана география мугалимдери үчүн усулдук колдонмо

Climate Risk Assessment Guide – Central Asia

Руководство по мониторингу и оценке состояния пастбищных угодий на местном уровне

Руководство по мониторингу и оценке состояния пастбищных угодий на местном уровне

Жергиликтүү деңгээлде жайыт жерлердин абалын баалоо жана мониторинг жүргүзүү боюнча колдонмо

Жергиликтүү деңгээлде жайыт жерлердин абалын баалоо жана мониторинг жүргүзүү боюнча колдонмо

Application of the participatory rangelandand grassland assessment (PRAGA) methodology in Kyrgyzstan

Participatory rangeland and grassland assessment (PRAGA) methodology