Публикации

Үйүнүз жылуу жана жайлуу болсун!

Кадамдык нускамасы

Мал жаюунун жайыттарга тийгизген таасири

Пошаговая инструкция ротационного использования пастбищ

По методике "ответного индекса выпаса" (ОИВ)

Образование для устойчивого развития и сохранения биоразнообразия

Методическое пособие для учителей биологии и географии старших классов общеобразовательных школ

Туруктуу өнүгүү жана биоартүрдүүлүктү сактоо үчүн билим берүү

Жалпы билим берүүчү мектептердин жогорку класстарынын биология жана география мугалимдери үчүн усулдук колдонмо