Басмалар

Инструкция по использованию мобильного приложения «Водные организмы»

Усулдук колдонмо Климат жана фенология

Методическое пособие "Климат и фенология"

Колдонмо Сууну тажрыйбалар аркылуу изилдеп үйрөнүү

Ак карлуу тоолордун сакчылары

Скачать 

Стражи белоснежных гор

Скачать 

ТОЮТ ӨНДҮРҮҮ ЖАНА ТОЮТ ӨСҮМДҮКТӨРҮНҮН ҮРӨНЧҮЛҮГҮ БОЮНЧА КОЛДОНМО

Руководство по производству кормов и семян кормовых культур

Айыл чарба малдарын натыйжалуу тоюттандыруу

Тепла и уюта вашему дому!