ЭЭ Технологии

Экологиялык таза жана энергияга үнөмдүү «Жалын» мештери менен от казандарын пайдалан

Экологиялык таза жана энергияга үнөмдүү «Жалын» мештерин жана от казандарын пайдалан

Бул мештерди колдонууда зыяндуу таштандылар аз бөлүнүп чыгат, отунду 50% чейин үнөмдөйт, көмүр же отунду тез-тез салып туруунун кереги жок. 

27,000 сом
Жылытуучу-тамак бышыруучу «Жалын-Г» меши
Кененирээк маалымат
28,000 сом
Жылытуучу-тамак бышыруучу «Жалын-В» меши
Кененирээк маалымат
37,000 сом
«Жалын-К» от казаны
Кененирээк маалымат