Отопительно-варочная печь "Жалын-Г"

Жылытуучу-тамак бышыруучу «Жалын-Г» меши

Баасы: 27,000 сом

Жалын-Г мешинен конструкциясы менен айырмаланат жана жыгач, көмүр, тезек сыяктуу отун түрлөрүн тандабай колдонуудан улам универсалдуу меш болуп саналат, көмүр жеткирүү көйгөйлүү алыскы райондор үчүн абдан ылайыктуу. Салттуу мештерден айырмаланып отунду салуу жана тутантуу алды жагынан эмес, ортосунан жүргүзүлөт. Бул күйүү убактысын узартуу максатында жасалган.