Салымдар

Ысык-Көл облусунун жамааттары биологиялык ар түрдүүлүктү жана экосистемаларды сактоо жолдорун өздөштүрүүдө

Тоң районунун жашоочулары туш болуп жаткан экологиялык көйгөйлөр, жергиликтүү флора жана фаунанын түрлөрүнүн азайышына алып келет. Жапайы жаныбарлардын жашоо чөйрөсү ашыкча мал жаюудан деградацияга кабылат, шалбаалар айыл чарба айдоо аянттарына жана жайытка айланууда. Кырдаалды оңдоо үчүн жергиликтүү тургундар биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо жана экосистемаларды жакшыртуунун усулдарын үйрөнүп жана иш жүзүндө пайдаланууда.