Publications

What we are doing
Implementation Period
Инструкция по использованию мобильного приложения «Водные организмы»

Усулдук колдонмо Климат жана фенология

Методическое пособие "Климат и фенология"

Колдонмо Сууну тажрыйбалар аркылуу изилдеп үйрөнүү

Туруктуу өнүгүү жана биоартүрдүүлүктү сактоо учүн билим берүү ( zip file)

Скачать

Образование для устойчивого развития и сохранения биоразнообразия (zip fiile)

Скачать

Ак карлуу тоолордун сакчылары

Скачать 

Стражи белоснежных гор

Скачать 

ТОЮТ ӨНДҮРҮҮ ЖАНА ТОЮТ ӨСҮМДҮКТӨРҮНҮН ҮРӨНЧҮЛҮГҮ БОЮНЧА КОЛДОНМО

Руководство по производству кормов и семян кормовых культур